Home
Partijnieuwtjes
Politiek & actueel
Ontstaan Prins v. BB
Verkiezingen 2010-14
Verkiezingen 2014-18
De Fractie
Onze Partij
Raadsarchief
Commissiearchief
Lid worden/Donateur
Weblogs & CV fractie
Links
Contact
Sitemap


Voorgrond (Links naar Rechts): Ronald Kroon, Niels de Haan, Michiel Wouters, Jacque Bierens,

Achtergrond (Links naar Rechts): Sylvia Hamerslag, Ron van Wamel, Elmi Kloosterhuis, Gerard Oukes

Afwezig op foto: Joël van der Kraan, Gerda van Gent-Kamperman, Truus Simonse, Gerard Simons en Roel Prins.

Kijk voor ervaringen van betrokkenen bij Weblogs & CV fractie

De Partij (Prins) voor Behoorlijk Bestuur is een lokale politieke partij met slechts één enkel doel; ‘het opkomen voor de belangen van Den Helder & Julianadorp‘. Dat doen wij met name binnen de gemeenteraad maar ook daarbuiten als dat nodig is. Wij onderscheiden ons van andere politieke partijen omdat wij niet ook nog rekening moeten houden met provinciale en landelijke belangen. Wij kunnen vrijuit in de diverse contacten, intern en naar buiten, het belang van Den Helder & Julianadorp op de eerste plaats stellen. Politiek is ons programma eenvoudig en helder. Wij staan voor een eerlijk en transparant bestuur van de stad zonder onzichtbare en zichtbare belangenverstrengeling. Dat betekent dat iedere burger en bedrijf op gelijke wijze door het gemeentelijk apparaat moet worden behandeld. Speerpunt in ons politiek handelen is het zorgen dat gemeente Den Helder een financieel gezonde stad is, waarin uitgaven niet meer zijn dan de inkomsten, zowel op korte als op langere termijn.
Als de financiën op orde zijn hebben we ook de keuze om al die zaken te regelen die het voor de bewoners, nu en in de toekomst, prettig maken om hier te wonen en te werken .
Als een nochtans kleinere partij zijn wij doorgaans niet vertegenwoordigd in het college van Burgemeester en Wethouders maar als dat voor de continuïteit van het bestuur nodig is ontlopen wij onze verantwoordelijkheid niet en zijn dan bereid om tot de besturende coalitie toe te treden. In dat laatste geval werken we uiteraard constructief mee, maar ook dan zullen wij onze beginselen trouw blijven.
Wij bepalen onze standpunten met betrekking tot vele onderwerpen door ons gezonde verstand te gebruiken, de realiteit van de maatschappij en de economie te bezien en daarop te anticiperen. De wereld om ons heen verandert continu en dat betekent dat plannen en visies op een verstandige manier moeten worden aangepast aan die realiteit.

Om ons werk goed te doen is het belangrijk dat we goed wortelen in de Helderse samenleving. Naast goed luisteren wat inwoners willen is het daarvoor ook nodig dat we leden hebben. Leden die ons financieel en in beginselen ondersteunen maar ook leden die meewerken met het politieke handwerk. Politiek actief zijn is voor velen geen aantrekkelijk perspectief. Het is echter wel de "plaats" waar de voorwaarden worden geschapen voor uw directe en sociale leef- en werkomgeving.
Dus als u ook meent dat uw belang het best gediend is via een onafhankelijk geluid in de Helderse politieke arena laat dan kunt u ons laten weten wat u over bepaalde zaken vindt. Maar u kunt ook lid worden van onze partij dan kunt u daarbinnen overal over meepraten.

We hopen uw interesse gewekt te hebben.

Namens de Fractie en Partij, 

dhr. M.C. Wouters & dhr R.T.G Prins 


Top

Partij voor Behoorlijk Bestuur | behoorlijkbestuurdh@gmail.com